Zpytování svědomí ve třech bodech

Kategorie: AktualityLiturgické texty

27.11.2014

Zpytování svědomí – metoda tří otázek

A tak chci povzbudit všechny, aby na růstu k ideálu čistého srdce opravdu systematicky pracovali. Mohu nabídnout jednu pomůcku, která je už staletími osvědčená a účinná: zpytování svědomí každý večer. Dokonce někteří učitelé duchovního života říkají, že bez zpytování svědomí každý večer není možné dosáhnout skutečného pokroku.

Je celá řada způsobů, jak konat večerní zpytování svědomí. Pro začátek doporučuji velmi jednoduchou, časově nenáročnou, a přitom spolehlivou metodu tří otázek:

 

 1. Čím mi dnes Pán Bůh udělal radost?

Kratičce vzpomenu na všechny pěkné okamžiky, díky kterým stálo za to žít – které byly Božím darem. Při tomto bodu zpytování je dobré vzpomenout i na problematické chvíle, které se mi podařilo díky Boží pomoci ustát. Tento první krok završím poděkováním Pánu Bohu.

 

 1. Čím jsem dnes udělal já Pánu Bohu radost?

Vzpomenu na chvíle, kdy jsem udělal něco z lásky pro druhé a pro Pána. Opět poděkuji, vždyť Bůh mě k tomu povzbuzoval svými vnuknutími a dal mi k tomu sílu.

 

 1. Čím jsem dnes Pána Boha zarmoutil?

Vzpomenu na okamžiky, kdy jsem svolil ke hříchu anebo nevyužil šanci vykonat dobro, které jsem vykonat mohl a měl. Vzbudím lítostpokud možno dokonalou a nadpřirozenou lítost (tedy z lásky k Pánu Bohu – druhy lítosti viz Milujte se! č. 22, str. 15n; on-line v archivu všech dosud vydaných čísel na www.milujte.se). Bůh mě má tolik rád, a já jsem dnes měl pro něj tak málo lásky. Pane, smiluj se!

 

Celé zpytování svědomí zakončím prosbou, ať jsem zítra vnímavější k možnostem spolupracovat s Bohem, který mě má rád.

 

Při večerním zpytování svědomí nejde jen o „evidenci hříchů“, jak by si někdo mohl myslet. Jde především o zvýšení osobní vnímavosti k Boží blízkosti a k šancím, které nám Bůh dává. Proto první dvě otázky…

 

Celé zpytování nemusí zabrat víc než dvě až tři minuty.

Pokud budeš takové zpytování svědomí konat pravidelně, staneš se vděčnějším, protože si budeš víc všímat Boží dobroty a milostí, kterými jsi zahrnutý. Staneš se vnímavějším pro šance, které ti Bůh denně nabízí, a také pro Boží blízkost. Postupně překonáš chyby a hříchy, které by se jinak zbytečně opakovaly a zažíraly se do tvého života jako rez do kovu.

Občas je dobře dát si na zpytování svědomí i větší časový prostor a probrat si několik dnů – a to třeba před svatostánkem. Nemusí to být večer.

Zaručuji, že pokud budeš pravidelně zpytovat své svědomí, už za několik týdnů zjistíš, že se ve tvém životě něco pohnulo. A zase budeš mít blíž k ideálu čistého srdce. A o to nám jde.

 

 

John Henry Newmann

Slavná je také odpověď Newmana na otázku, co je třeba dělat, abychom dosáhli věčného života (srov. Lk 10,25):

„Když se mě ptáš, co musíš dělat, abys byl dokonalý, tak ti říkám:

 • nezůstávej v posteli, když je čas vstávat;
 • první myšlenku zasvěť Bohu,
 • vykonej zbožnou návštěvu Nejsvětější svátosti,
 • modli se zbožně Anděl Páně,
 • jez a pij k Boží slávě,
 • modli se usebraně růženec,
 • buď usebraný,
 • varuj se zlých myšlenek,
 • vykonej večer rozjímání,
 • každý večer zpytuj svědomí,
 • jdi včas spát –

a už jsi dokonalý“

 

(Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman, Westminster 1975, str. 286).; Světlo 38/2010, str. 7

Dnes je…

 • 25. 2. 2024
 • 2. neděle postní
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Valburga
  • v občanském kalendáři: Liliana
 • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]