Výzva diecézního biskupa Jana Vokála k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Kategorie: Aktuality

19.3.2022

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-diecezniho-biskupa-jana-vokala-12364

Bratři a sestry v Kristu,

všechny Vás srdečně zvu a vybízím k účasti na celosvětové modlitbě za mír v pátek 25. března (slavnost Zvěstování Páně). V tento den papež František během kající bohoslužby v Římě zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké části vztahují právě k Rusku. Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski.

Papež František nás zároveň vyzývá, abychom se v jednotě s ním v uvedený den spojili kající modlitbou s celosvětovým společenstvím Církve ve všech diecézích, na poutních místech a ve farnostech po celém světě. Proto Vám tlumočím tuto jeho výzvu, připojuji se k ní a prosím duchovní správce farností, řeholní společenství i rodiny, aby se v pátek 25. března s oddaností Svatému otci přidali k této modlitbě za mír, za oběti válečné agrese i za její pachatele.

Bohoslužba papeže Františka ze svatopetrské baziliky bude přenášena od 17 hodin prostřednictvím televize Noe i kanálu Vatican media na síti YouTube.

Přijměme tuto iniciativu Petrova nástupce v pevné víře a křesťanské naději. Ač se může zdát, že není v moci jednotlivců utrpení na Ukrajině ani jinde zabránit, posiluje nás důvěra v Boží milosrdenství a v mocnou ochranu Panny Marie, která nás, bez ohledu na národnost, chová ve svém Neposkvrněném Srdci jako své děti.

Předem Vám děkuji a ze srdce všem žehnám od katedrály Svatého Ducha.

V Kristu Váš

+ biskup Jan

Dáno v Hradci Králové o slavnosti sv. Josefa dne 19. března 2022

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]