Výsledky tříkrálové sbírky 2017

Kategorie: Aktuality

24.1.2017

Tříkrálová sbírka 2017 skončila

TS2017-vysledky celý vikariát – pro srovnání

Tisková zpráva ze dne: 24. 1. 2017 ou.charita.cz      Tříkrálová sbírka 2017 skončila

 

Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlicko-ústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč.

 

Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n. Orl. V 87 obcích
a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností s přáním štěstí, zdraví a „pokoje tomuto domu“ – právě to znamenají písmena K+M+B+2017.

 

V RUDOLTICÍCH SE PODAŘILO VYBRAT
za pomoci koledníků
26 828,00 Kč

DĚKUJEME!

Řk. farnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Fota jedné ze 4 skupinek: Marcela Macháčková

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky