Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích 2016

Kategorie: Aktuality

12.1.2016

Díky dobrovolníkům z naší farnosti a malým a mladým koledníkům z obce se podařilo letos vybrat částku 27 446 Kč. Všem dárcům i koledníkům a dospělým průvodcům patří velký dík!

TKS_2016_celkem

Záměry TKS:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí     http://uo.charita.cz/o-nas/aktualne-clanky/trikralova-sbirka-v-plnem-proudu/

 • Charitní pečovatelská služba a Domácí hospicová péče – zajištění služby a pořízení zdravotních pomůcek
 • Domácí hospicová péče – zajištění služby a pořízení speciálních zdravotních pomůcek
 • Občanská poradna – zajištění a nákup vybavení 
 • Centrum Pod střechou v Letohradě – zajištění služby
 • Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění služby
 • Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí – zajištění provozu
 • „Šance pro rodinu“ sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zajištění služby
 • Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun – zajištění služby
 • Centrum Kopretina Horní Sloupnice – zajištění služby
 • Přímá pomoc potřebným v těžké životní situaci či zasaženým živelnou katastrofou
 • Pomoc do Indie – rozvoj humanitárních projektů*
 • viz http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/zamery/#Oblastni_charita_Usti_nad_Orlici

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky