Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích 2016

Kategorie: Aktuality

12.1.2016

Díky dobrovolníkům z naší farnosti a malým a mladým koledníkům z obce se podařilo letos vybrat částku 27 446 Kč. Všem dárcům i koledníkům a dospělým průvodcům patří velký dík!

TKS_2016_celkem

Záměry TKS:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí     http://uo.charita.cz/o-nas/aktualne-clanky/trikralova-sbirka-v-plnem-proudu/

 • Charitní pečovatelská služba a Domácí hospicová péče – zajištění služby a pořízení zdravotních pomůcek
 • Domácí hospicová péče – zajištění služby a pořízení speciálních zdravotních pomůcek
 • Občanská poradna – zajištění a nákup vybavení 
 • Centrum Pod střechou v Letohradě – zajištění služby
 • Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění služby
 • Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí – zajištění provozu
 • „Šance pro rodinu“ sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zajištění služby
 • Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun – zajištění služby
 • Centrum Kopretina Horní Sloupnice – zajištění služby
 • Přímá pomoc potřebným v těžké životní situaci či zasaženým živelnou katastrofou
 • Pomoc do Indie – rozvoj humanitárních projektů*
 • viz http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/zamery/#Oblastni_charita_Usti_nad_Orlici

Dnes je…

 • úterý 26. 9. 2023
 • úterý 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kosma a Damián
  • v občanském kalendáři: Andrea
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
  • Žalm: Zl 122
  • Evangelium: Lk 8,19-21
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

Citát na dnešní den

Nikdy nezahyne národ,

dokud bratr bude bratru odpouštět...

Tento odkaz sv. Václava 
je velmi konkrétní,
pro každého z nás.

Nakolik je však praktický,
natolik je těžko uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím,
že odpuštění "prostě nejde"?! (více)

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023