Víra chrání psychiku

Kategorie: AktualityLiturgické texty

4.3.2014

Byly vyvráceny dřívější teorie psychiatrů, jež podezíraly náboženství, že je příčinou psychóz – od té doby vznikl velký počet studií, které dosvědčují, že věřící lidé mají mimořádně silnou psychiku.

Víra chrání psychiku. Věřící lidé jsou například méně náchylní k depresím, a to i když jsou jimi dědičně zatíženi. Vyplývá to z nejnovějších lékařských studií, provedených například na newyorské Kolumbijské univerzitě. Jak oznámil list Frankfurter Allgemeine Zeitung, vyvracejí se tím dřívější teze psychiatrů, kteří – pod vlivem psychoanalýzy – po dlouhou dobu podezřívali náboženství, že je příčinou neuróz.

Od té doby ale vzniklo velké množství studií, které dosvědčují, že věřící lidé mají obzvláště silnou psychiku. Mají například více rozvinutou sebeúctu, zatímco se běžně mělo za to, že víra spíše podněcuje silné pocity viny, které sebevědomí člověka ničí. Asi 80 procent těchto studií se týká duševního zdraví. Ale i po tělesné stránce dopadli věřící lidé dobře. Přičítá se to tomu, že díky víře získávají pocit smysluplnosti a sociální vazby.

 Výzkumný tým psychiatrů a neurologů na Kolumbijské univerzitě po několik desítek let zkoumal více než 100 lidí, z nichž určitá část byla kvůli rodinné anamnéze velmi náchylná k depresi. Přitom bylo velmi nápadné, že osoby, pro které byla jejich víra důležitá, mnohem méně trpěli depresí. U potomků depresemi trpících rodičů se riziko, že v průběhu následujících deseti let také onemocní depresí, snížilo dokonce o 90 procent.

 Přitom byl důležitější význam, jaký dotyční lidé víře přikládají, než jak často navštěvují bohoslužby. Při tomografických vyšetřeních bylo zjištěno, že věřící lidé měli v určitých oblastech mozku vytvořenou silnější vrstvu mozkové kůry než účastníci výzkumu, pro které náboženství nic neznamenalo.

http://res.claritatis.cz/zpravy/vse/vira-chrani-psychiku/6734, Zdroj: Kathnet

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky