Tříkrálová sbírka – prosba o pomoc koledníků

Kategorie: Aktuality

18.12.2019

TKS 2020

Výsledek obrázku pro tříkrálová sbírka 2020

Charita ČR ve spolupráci s Řím. kat. farností Rudoltice Vás zve k účasti na

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

která bude probíhat v naší obci ve dnech

4. – 11. ledna 2020

Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem.
Děkujeme Vám za pomoc a podporu.


Prosíme, přijďte a pomozte nám koledovat, rozšiřovat radostné poselství lásky a naděje. Potřebujeme děti i vedoucí skupinek (od 15 let).

SRAZ KOLEDNÍKŮ BUDE V SOBOTU
4. 1. 2020 NA FAŘE V 9:30 HODIN

(Úbory a potřeby zapůjčíme, příp. svoje košíčky a pláště
s sebou)

Přihlaste se prosím co nejdříve na tel. 776 559 793 (u M. Macháčkové) dialog.machackova@centrum.cz

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky