Tříkrálová sbírka 2023

Kategorie: Aktuality

5.1.2023

TKS 2023

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023


Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté třetí. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem.
V Rudolticích proběhne ve dnech 7.- 8. ledna 2023. Vaše domovy navštíví tři králové – koledníci, kteří Vám přijdou popřát štěstí do nového roku. Bude krásné, když jim přispějete do pokladničky a tyto peníze potom přispějí na charitní projekty v našem regionu. https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

Pro Tříkrálovou sbírku hledáme koledníky z řad dětí cca od 6 do 15 let a také doprovody – osoby starší 15 let. Prosíme, přihlaste se, těšíme se na Vás!


SRAZ KOLEDNÍKŮ BUDE V SOBOTU
7. 1. 2023 V 9:30 NA FAŘE čp. 1

 

Prosíme o přihlášení předem!

kontakt: Marcela Macháčková,
tel. 776 559 793, e-mail: machackova.marcela@gmail.com

 


 

 

 

 

 

 

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky