Tříkrálová sbírka 2018

Kategorie: AktualityLiturgické texty

29.12.2017

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018 – v naší obci 6. 1. 2018

Tisková zpráva ze dne: 24. 10. 2017 

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 140 lidí a v celém okrese poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem všech generací.

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:

 • Sociálně terapeutické dílny
 • Domácí hospicová péče
 • Pečovatelská služba
 • Rodinná centra
 • Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Občanská poradna
 • Zařízení pro osoby bez přístřeší
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
 • Přímá pomoc lidem v nouzi

Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a projekty CHČR (5 %).

Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

——————————————————————————————————————————–

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Sbírka bude probíhat ve dnech 6. – 7. ledna 2018, příp. další dny.

V naší obci se o TKS starají dobrovolníci z římskokatolické farnosti ve spolupráci s koledníky z řad dětí, mládeže i dospělých. Tímto vyzýváme všechny lidi dobré vůle, kteří by rádi věnovali svůj čas na tříkrálové koledování s vybírání potřebných finančních prostředků pro lidi ve znevýhodněných životních situacích, zvláště děti ochotné vytvořit tříkrálové skupinky (prostřednictvím rodičů), aby se přihlásili na tel. čísle 776 559 793 (stačí prozvonit či sms, ozvu se zpět). O vhodné úbory a vybavení koledníků se postaráme.

Děkujeme předem za vstřícnost jak ze strany koledníků, tak dárců.

Marcela Macháčková, koordinátorka TKS
(mob. 776 559 793, machackova.marcela@gmail.com)

Dnes je…

 • 24. 9. 2023
 • 25. neděle v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Gerard (Jaromír)
  • v občanském kalendáři: Jaromír
 • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023