Svátek Panny Marie, pomocnice křesťanů – 24. května

Kategorie: Aktuality

24.5.2012

SVÁTEK PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ 


Plakát velký - Panna Maria, Pomocnice křesťanůOd nejstarších dob hledali křesťané v Panně Marii matku, přímluvkyni u Boha, něžnou a laskavou prostřednici chápající lidské problémy, u níž by mohli hledat útěchu v těžkých chvílích.
V křesťanské věrouce má důležitost myšlenka panenství Kristovy matky. Vychází ze Starého zákona, zejména z inspirace slovy Izaiášova proroctví: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jméno znamená: Bůh s námi.
Dva koncily konané v Efezu v letech 431 a 449, prohlásily, že Panna Maria je Matka boží – Bohorodička (Theotokos).
Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“ (II. vat. sněm, Konst. o církvi, č. 63).
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti naší matkou.
Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a nesnázích.

Je hlavní patronkou společnosti sv. Františka Saleského – kongregace Salesiánů Dona Bosca, který ji sám velmi uctíval.

Modlitba k Panně Marii Pomocnici křesťanů:

Bože, 

učinil jsi blahoslavenou Pannu Marii 
Matkou a Pomocnicí křesťanů; 
upevni na její přímluvu svou církev, 
aby trpělivě nesla 
a láskou přemáhala vše, 
co ji tísní uvnitř 
a sužuje zvenčí, 
a sdělovala lidem tajemství Krista. 
Neboť on s tebou žije a kraluje 
po všechny věky věků. 
Amen.

Dnes je…

 • úterý 26. 9. 2023
 • úterý 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kosma a Damián
  • v občanském kalendáři: Andrea
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
  • Žalm: Zl 122
  • Evangelium: Lk 8,19-21
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

Citát na dnešní den

Nikdy nezahyne národ,

dokud bratr bude bratru odpouštět...

Tento odkaz sv. Václava 
je velmi konkrétní,
pro každého z nás.

Nakolik je však praktický,
natolik je těžko uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím,
že odpuštění "prostě nejde"?! (více)

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023