Svátek Panny Marie, pomocnice křesťanů – 24. května

Kategorie: Aktuality

24.5.2012

SVÁTEK PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ 


Plakát velký - Panna Maria, Pomocnice křesťanůOd nejstarších dob hledali křesťané v Panně Marii matku, přímluvkyni u Boha, něžnou a laskavou prostřednici chápající lidské problémy, u níž by mohli hledat útěchu v těžkých chvílích.
V křesťanské věrouce má důležitost myšlenka panenství Kristovy matky. Vychází ze Starého zákona, zejména z inspirace slovy Izaiášova proroctví: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jméno znamená: Bůh s námi.
Dva koncily konané v Efezu v letech 431 a 449, prohlásily, že Panna Maria je Matka boží – Bohorodička (Theotokos).
Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“ (II. vat. sněm, Konst. o církvi, č. 63).
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti naší matkou.
Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a nesnázích.

Je hlavní patronkou společnosti sv. Františka Saleského – kongregace Salesiánů Dona Bosca, který ji sám velmi uctíval.

Modlitba k Panně Marii Pomocnici křesťanů:

Bože, 

učinil jsi blahoslavenou Pannu Marii 
Matkou a Pomocnicí křesťanů; 
upevni na její přímluvu svou církev, 
aby trpělivě nesla 
a láskou přemáhala vše, 
co ji tísní uvnitř 
a sužuje zvenčí, 
a sdělovala lidem tajemství Krista. 
Neboť on s tebou žije a kraluje 
po všechny věky věků. 
Amen.

Dnes je…

 • pondělí 15. 4. 2024
 • pondělí 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Anastázie
  • v občanském kalendáři: Anastázie
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 6,8-15
  • Žalm: Zl 119
  • Evangelium: Jan 6,22-29
Biblický citát na dnešní den
Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám