Svátek Panny Marie, pomocnice křesťanů – 24. května

Kategorie: Aktuality

24.5.2012

SVÁTEK PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ 


Plakát velký - Panna Maria, Pomocnice křesťanůOd nejstarších dob hledali křesťané v Panně Marii matku, přímluvkyni u Boha, něžnou a laskavou prostřednici chápající lidské problémy, u níž by mohli hledat útěchu v těžkých chvílích.
V křesťanské věrouce má důležitost myšlenka panenství Kristovy matky. Vychází ze Starého zákona, zejména z inspirace slovy Izaiášova proroctví: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jméno znamená: Bůh s námi.
Dva koncily konané v Efezu v letech 431 a 449, prohlásily, že Panna Maria je Matka boží – Bohorodička (Theotokos).
Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“ (II. vat. sněm, Konst. o církvi, č. 63).
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti naší matkou.
Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a nesnázích.

Je hlavní patronkou společnosti sv. Františka Saleského – kongregace Salesiánů Dona Bosca, který ji sám velmi uctíval.

Modlitba k Panně Marii Pomocnici křesťanů:

Bože, 

učinil jsi blahoslavenou Pannu Marii 
Matkou a Pomocnicí křesťanů; 
upevni na její přímluvu svou církev, 
aby trpělivě nesla 
a láskou přemáhala vše, 
co ji tísní uvnitř 
a sužuje zvenčí, 
a sdělovala lidem tajemství Krista. 
Neboť on s tebou žije a kraluje 
po všechny věky věků. 
Amen.

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky