Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové 10. 6. 2017 v Klášterci n. O.

Kategorie: AktualityPozvánky na akce

15.5.2017

Setkání_2017_–_plakátek
Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové
srdečně zvou na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové
dne 10. června 2017 v Klášterci nad Orlicí
Téma: Anička aFatima
Když Anička Tomanová nesla v roce 1953 největší kříž – předčasné úmrtí své maminky,
která jí byla nepostradatelnou ošetřovatelkou i láskyplnou společnicí, kanovník Antonín Stříž
Aničce prohlásil: „Ty jsi druhá Fatima.“ To mělo znamenat, že Anička věrně naplňuje výzvu
a přání Panny Marie při zjeveních ve Fatimě, aby se malí vizionáři i ostatní věřící horlivě
modlili a obětovali především za obrácení hříšníků. V tom je i nám Anička velkým vzorem a
povzbuzením k velkodušnému uposlechnutí hlasu Matky Boží z Fatimy.
Program setkání:
10.00  pontifikální mše svatá ve starobylém kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice
Hlavní celebrant:
Mons. Jan Paweł Lenga MIC,emeritní arcibiskup Karagandy
pobožnost u hrobu Anny B. Tomanové
společné občerstvení
v místní sokolovně
Slovo k fatimským událostem
Ing. Hana Frančáková
z Koclířova,
členka mezinárodní rady Světového apoštolátu Fatimy
Proslov Mons. Jana Pavła Lengy MIC (tlumočený do češtiny)
Vzpomínka P. Antonína Bachana na společnou po
uť kněží P. Františka Kliky,
P.
Antonína Bachana a tehdejších bohoslovců a dnešních kně
ží P. Františka
Mráze, P. Filipa M. A. Stajnera a P. Pavla Čtvrtečk
y spolu s dalšími třemi laiky do Fatimy
vroce 1988, ještě za komunistické totality.
Svědectví o přímluvách Aničky
Svátostné požehnání
Předpokládaný konec setkání je asi v 17.00 hod.
Přijďte podpoř
it ve spojení s Aničkou své duchovní úsilí i obnovu našeho národa
a Církve a prožít, že „obec věřících má jedno srdce a jednu duši v Bohu

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]