Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové 10. 6. 2017 v Klášterci n. O.

Kategorie: AktualityPozvánky na akce

15.5.2017

Setkání_2017_–_plakátek
Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové
srdečně zvou na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové
dne 10. června 2017 v Klášterci nad Orlicí
Téma: Anička aFatima
Když Anička Tomanová nesla v roce 1953 největší kříž – předčasné úmrtí své maminky,
která jí byla nepostradatelnou ošetřovatelkou i láskyplnou společnicí, kanovník Antonín Stříž
Aničce prohlásil: „Ty jsi druhá Fatima.“ To mělo znamenat, že Anička věrně naplňuje výzvu
a přání Panny Marie při zjeveních ve Fatimě, aby se malí vizionáři i ostatní věřící horlivě
modlili a obětovali především za obrácení hříšníků. V tom je i nám Anička velkým vzorem a
povzbuzením k velkodušnému uposlechnutí hlasu Matky Boží z Fatimy.
Program setkání:
10.00  pontifikální mše svatá ve starobylém kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice
Hlavní celebrant:
Mons. Jan Paweł Lenga MIC,emeritní arcibiskup Karagandy
pobožnost u hrobu Anny B. Tomanové
společné občerstvení
v místní sokolovně
Slovo k fatimským událostem
Ing. Hana Frančáková
z Koclířova,
členka mezinárodní rady Světového apoštolátu Fatimy
Proslov Mons. Jana Pavła Lengy MIC (tlumočený do češtiny)
Vzpomínka P. Antonína Bachana na společnou po
uť kněží P. Františka Kliky,
P.
Antonína Bachana a tehdejších bohoslovců a dnešních kně
ží P. Františka
Mráze, P. Filipa M. A. Stajnera a P. Pavla Čtvrtečk
y spolu s dalšími třemi laiky do Fatimy
vroce 1988, ještě za komunistické totality.
Svědectví o přímluvách Aničky
Svátostné požehnání
Předpokládaný konec setkání je asi v 17.00 hod.
Přijďte podpoř
it ve spojení s Aničkou své duchovní úsilí i obnovu našeho národa
a Církve a prožít, že „obec věřících má jedno srdce a jednu duši v Bohu

Dnes je…

 • úterý 16. 4. 2024
 • úterý 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Bernadetta Soubirousová
  • v občanském kalendáři: Irena
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 7,51-8,1a
  • Žalm: Zl 31
  • Evangelium: Jan 6,30-35
Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb života. (J 6,35)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám