Primice P. J. Kolbaby v Hrochově Týnci 20. 5. 2017

Kategorie: AktualityLiturgické texty

10.5.2017

Pozvanka_na_Primici_J. Kolbaby

Drazí v Kristu!

S radostí si Vám dovoluji oznámit, že skrze modlitbu a vkládání rukou sídelního biskupa přijmu

v sobotu 13. 5. v 10h v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové

svátost kněžství

Za tento veliký dar chci společně s Vámi poděkovat Bohu Primiční mši svatou s modlitbou za uzdravení,

která se uskuteční v sobotu

20. 5. v 10 h ve farním kostele sv. Martina v Hrochově Týnci.

Primiční kázání pronese a za uzdravení se pomodlí

P. GEORGE BIJU VC,

římskokatolický kněz a misionář z Kongregace vincentinů.

Pochází z Indie a slouží ve východní Africe (Tanzánie, Keňa).

Předloni byl ustanoven nástupcem P. Billa a P. Anthonyho a pověřen dílem světové evangelizace.

Je to člověk hluboké víry s nadšením pro Ježíše.

Po celém světě vede exercicie zaměřené na uzdravení a obrácení.

Jste srdečně všichni zváni

jáhen Jaroslav Kolbaba

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]