Pouť od oceánu k oceánu za ochranu života, rodin a demografickou situaci

Kategorie: AktualityPozvánky na akce

21.8.2012

Pouť s kopií ikony Panny Marie Čenstochovské „Od oceánu k oceánu“ bude v České republice probíhat od 26. 8. do 31. 8. Účastníci budou prosit za ochranu lidského života od početí, obnovu rodin a zlepšení demografické situace České republiky, která se stává stále větší hrozbou.

www.prolife.cz

Zúčastnit se duchovního programu bude možné v Ostravě, Olomouci, Koclířově, Hradci Králové, Praze a v Brně. Mše svaté budou v jednotlivých diecézích sloužit místní biskupové. Ikonu lze po celé trase doprovázet v konvoji automobily nebo motocykly (viz podrobný program níže).

 

Pouť začala v červnu ve Vladivostoku a pokračuje přes celé Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Lotyšsko, Litvu, Polsko až k nám. Další její cesta povede na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Německa, Belgie, Velké Británie, Irska, Francie, Španělska a pouť zakončí v Portugalsku na Hod Boží Vánoční 25. 12. 2012 ve Fatimě. Z Fatimy se v roce 2013 vydá nejprve do Severní a poté Jižní Ameriky, pak Afriky a Austrálie.

 

 

Program v ČR

 

Neděle 26. srpna 2012, Ostrava: Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Náměstí Svatopluka Čecha, Ostrava-Přívoz)
10:00 – slavnostní vnesení ikony do kostela
10:30 – mše svatá sloužena P. Adamem Ruckim, biskupským vikářem pro duchovní povolání
12:00-16:00 – možnost soukromé modlitby
16:00 – modlitba slavného růžence
17:00 – pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
18:00-22:00 – večerní bdění se zpěvy z Taizé

 

Pondělí 27. srpna 2012, Ostrava: kostel NPPM
7:00 – mše svatá sloužena kněžími ostravských farností a ranní chvály

 

Pondělí 27. srpna 2012, Olomouc: katedrála sv. Václava (Václavské náměstí), kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská)
10:00 – Převzetí ikony (z Ostravsko-opavské diecéze) před katedrálou sv. Václava
10:05 – Slavnostní vnesení ikony do katedrály za zpěvu Salve Regina
10:10 – Radostný růženec a možnost soukromého uctění ikony
12:00 – Pontifikální mše svatá za obnovení kultury života celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem, káže biskup Josef Hrdlička
12:45 – Možnost soukromého uctění
16:00 – Mariánské litanie
16:10 – Procesí s ikonou do dominikánského kostela se zpěvy a růženec světla
16:45 – Možnost soukromého uctění a bolestný růženec v dominikánském kostele
18:00 – Mše svatá za obnovení kultury života, nešpory
19:15 – Adorace
20:00 – Slavný růženec
20:30 – Adorace
21:00 – Te Deum a svátostné požehnání
21:05 – Litanie před ikonou
21:10-23:00 – Možnost soukromého uctění

 

Úterý 28. srpna 2012, Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav
10:00 – slavnostní přivítání v areálu Jana Pavla II.
11:00 – slavná mše sv. za obnovu kultury života
12:00 – polední občerstvení: restaurace Fatima, klášterní kavárna a cukrárna pro poutníky
13:00-14:30 – modlitební poklona-apel u ikony Panny Marie Čenstochovské, Te Deum – zakončení poutního programu v Koclířově

 

Úterý 28. srpna 2012, Mendryka: Klášter sester sv. Vincence de Paul – dcer Božské lásky
15:00 – svatá hodinka meditace a modliteb s Pannou Marií Čenstochovskou

 

Úterý 28. srpna 2012, Hradec Králové
17:00 – slavnostní přivítání v katedrále, společná meditace a modlitba
18:30 – pontifikální mše sv. za obnovu kultury života ke cti Panny Marie Čenstochovské celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem
Po mši sv. modlitební poklona-apel u ikony Panny Marie Čenstochovské
21:00 – závěrečná pobožnost ve spojení s poutním programem v Čenstochové v Polsku

 

Středa 29. srpna 2012, Praha: Kostel sv. Ignáce (Karlovo náměstí)
17:00 – růženec
17:30 – pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Ladislavem Hučkem

 

Čtvrtek 30. srpna 2012, Brno: Kostel sv. Janů (Minoritská)
14:45 – modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
15:00 – modlitba růžence
15:30 – pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Vojtěchem Cikrlem
16:30-17:00 – mariánská pobožnost

 

Pátek 31. srpna 2012, Brno: Kostel sv. Janů (Minoritská)
10:00 – mše svatá
12:00 – rozloučení a odjezd do Bratislavy

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky