Pořad bohoslužeb od 9. do 16. 5. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

9.5.2021

Všem matkám vyprošujeme Boží požehnání a horlivost do jejich služby jak Bohu, tak i lidem.
Předběžně – slavení mší sv. zde bude možné opět na Svatodušní svátky – může být i se sobotní vigilií.
18. 5. bude sloužit od 17:30 mši sv. P. Jirásek s následnou katechezí.

Neděle 9.5.20216. neděle velikonočnísv. Hermus10:00, 9:30 sv. pokání a modl. růženceMše sv. v tradičním římském ritu s májovou pobožností (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 10.5.2021pondělí 6. velikonočního týdnesv. Izidor11:00 pohřební rozloučení s +Jiřím Ullverem; 18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníProsebný den - Litanie ke všem svatým a prosebná mše + májová pobožnost Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 11.5.2021úterý 6. velikonočního týdnesv. Ignác z Láconi18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníSvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů - mše sv. s lidovým zpěvem + májová pobožnost Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 12.5.2021středa 6. velikonočního týdnesv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus7:30, 7 růženec a sv. pokáníVigilie Nanebevstoupení Páně - Tichá mše sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 13.5.2021Nanebevstoupení Páněsv. Ondřej Hubert Fournet18:00, 17:30 FATIMSKÉ VEČEŘADLO - rozjímavá modlitba růžence a obnova zasvěcení se P. Marii; sv. pokáníZpívaná mše svatá + májová pobožnost Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 14.5.2021Svátek sv. Matěje, apoštola7:30, 7 růženec a sv. pokáníPřipomínka sv. Bonifáce, mučedníka - Tichá mše sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 15.5.2021sobota 6. velikonočního týdnesv. Žofie7:30, 7 růženec a sv. pokáníTichá mše sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle 16.5.20217. neděle velikonočníSvátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech8:30, 8:00 růženec a sv. pokání Mše sv. v tradičním římském ritu (FSSP) - recitovanáKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]