Pořad bohoslužeb od 7. do 16. 5. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

5.5.2017

Neděle 7.5.20174. neděle velikonočnísv. Benedikt II.11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček); Za živé a zemřelé příbuznéKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 8.5.2017 pondělí 4. velikonočního týdnePanna Maria, Prostřednice všech milostí
Úterý 9.5.2017úterý 4. velikonočního týdnesv. Hermus19:00Katecheze pro dospělé - Starý zákonFarní knihovna
Středa 10.5.2017 středa 4. velikonočního týdnesv. Izidor
Čtvrtek 11.5.2017čtvrtek 4. velikonočního týdnesv. Ignác z Láconi16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 12.5.2017 pátek 4. velikonočního týdnesv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
Sobota 13.5.2017 sobota 4. velikonočního týdnesv. Ondřej Hubert Fournet
Neděle 14.5.20175. neděle velikonočníSvátek sv. Matěje, apoštola11:00 (10:30 modl. růžence nebo korunky, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. J. Krajíček) - za matkyKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 15.5.2017 pondělí 5. velikonočního týdnesv. Žofie
Úterý 16.5.2017Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech17:30 (17:00 sv. smíření, sv. růženec)MŠE SV. tradiční latinská podle misálu z r. 1962 (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]