Pořad bohoslužeb od 7. do 14. 8. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

7.8.2016

Neděle 7.8.201619. neděle v mezidobísv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové11:00 (10:45 modl. korunky milosrdenství, sv. smíření)MŠE SV. - na úmysl dárce ke cti sv. FilomenyKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 8.8.2016 pondělí 19. týdne v mezidobísv. Dominik
Úterý 9.8.2016 Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Středa 10.8.2016 Svátek sv. Vavřince
Čtvrtek 11.8.2016čtvrtek 19. týdne v mezidobísv. Klára16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 12.8.2016 pátek 19. týdne v mezidobísv. Euplus
Sobota 13.8.2016sobota 19. týdne v mezidobísv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans16:00Mariánské večeřadlo (modl. růžence, zasvěcení P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním)Kaple fara
Neděle 14.8.201620. neděle v mezidobísv. Maxmilián Kolbe11:00 (10:30 růženec)BOHOSLUŽBA SLOVA - výjimečně není mše sv. (P. Krajíček služba na pouti v Koclířově)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]