Pořad bohoslužeb od 6. do 14. 8. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

6.8.2017

Neděle 6.8.2017Svátek Proměnění PáněSvátek Proměnění Páně11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - na úmysl p. MaiovéKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 7.8.2017 pondělí 18. týdne v mezidobísv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
Úterý 8.8.2017 úterý 18. týdne v mezidobísv. Dominik
Středa 9.8.2017 Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Čtvrtek 10.8.2017Svátek sv. Vavřince16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 11.8.2017 pátek 18. týdne v mezidobísv. Klára
Sobota 12.8.2017 sobota 18. týdne v mezidobísv. Euplus
Neděle 13.8.201719. neděle v mezidobísv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans11:15 (10:45 mariánské večeřadlo - Fatimský den)MŠE SV. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 14.8.2017pondělí 19. týdne v mezidobísv. Maxmilián Kolbe17:30 / 17:00 sv. smíření, sv. růženecMŠE SV. podle misálu z r. 1962 v latině - se svěcením bylin a květin, (P. J. Jirásek), následně katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]