Pořad bohoslužeb od 6. do 13. 3. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

7.3.2016

Neděle 6.3.20164. neděle postníbl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)11:00 (10.30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - ke 13. narozeninám a na úmysly dárceKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 7.3.2016pondělí 4. postního týdnesv. Perpetua a Felicita ( Blažena)19:00Katecheze pro dospěléFarní knihovna
Úterý 8.3.2016 úterý 4. postního týdnesv. Jan z Boha
Středa 9.3.2016středa 4. postního týdnesv. Františka Římská13:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 10.3.2016čtvrtek 4. postního týdnesv. Jan Ogilvie16:00Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pátek 11.3.2016 pátek 4. postního týdnesv. Eulogius z Kordoby
Sobota 12.3.2016 sobota 4. postního týdnesv. Kvirin
Neděle 13.3.20165. neděle postnísv. Patricie (Vlasta)11:00 (10:30 modl. růžence, zasvěcení P. Marii)BOHOSLUŽBA SLOVA - výjimečně (P. Krajíček slouží v Koclířově)Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]