Pořad bohoslužeb od 5. do 12. 12. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

7.12.2021

Neděle 5.12.20212. neděle adventnísv. Sába11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 6.12.2021pondělí 2. adventního týdnesv. Mikuláš......Kaple fara
Úterý 7.12.2021úterý 2. adventního týdnesv. Ambrož......Kaple fara
Středa 8.12.2021Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu......Kaple fara
Čtvrtek 9.12.2021čtvrtek 2. adventního týdnesv. Valerie17, 17:30Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přij.Kaple fara
Pátek 10.12.2021pátek 2. adventního týdnesv. Julie a Eulálie......Kaple fara
Sobota 11.12.2021sobota 2. adventního týdnesv. Damas I. (Hostivít)......Kaple fara
Neděle 12.12.20213. neděle adventnísv. Jana Františka de Chantal11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]