Pořad bohoslužeb od 4. do 11. 12. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

3.12.2016

Neděle 4.12.20162. neděle adventnísv. Jan Damašský, sv. Barbora11:00 (10.30 růženec, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. - za syna a M.Kaple fara
Pondělí 5.12.2016 pondělí 2. adventního týdnesv. Sába
Úterý 6.12.2016 úterý 2. adventního týdnesv. Mikuláš
Středa 7.12.2016středa 2. adventního týdnesv. Ambrož16:30ADVENTNÍ KONCERT (ZŠ MŠ Rudoltice)Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 8.12.2016Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu16:00 (15:30 modlitba, sv. smíření)MŠE SV. - k výročí jáhenského svěceníKaple fara
Pátek 9.12.2016 pátek 2. adventního týdnesv. Valerie
Sobota 10.12.2016 sobota 2. adventního týdnesv. Julie a Eulálie
Neděle 11.12.20163. neděle adventnísv. Damas I. (Hostivít)11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. - za farnost a příznivce, následuje SPOLEČNÝ FARNÍ OBĚD (husí hody!)Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky