Pořad bohoslužeb od 31. 3. do 7. 4. 2019

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

29.3.2019

30 MINUT PŘED KAŽDOU MŠÍ SV.: MODLITBA RŮŽENCE (v pátek večer křížová cesta) + MOŽNOST SV. SMÍŘENÍ

Neděle 31.3.20194. neděle postníbl. Balbína11:00; 15:00 POZOR NA ZMĚNU ČASU!Mše sv. (P. Krajíček); křížová cesta - kostelKaple fara
Pondělí 1.4.2019pondělí 4. postního týdnesv. Makarius (Blahomír)18:00 ZMĚNA ZAČÁTKU MŠÍ SV.!Mše sv. (P. Krajíček), katecheze - biblická hodinaKaple fara
Úterý 2.4.2019úterý 4. postního týdnesv. František z Pauly18:00Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Středa 3.4.2019středa 4. postního týdnesv. Nikita18:00Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Čtvrtek 4.4.2019čtvrtek 4. postního týdnesv. Izidor18:00; poté adoraceMše sv. (P. Krajíček) - za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 5.4.2019pátek 4. postního týdnesv. Vincenc Ferrerský8:00; 17:30Mše sv. (P. Krajíček) - fara; Tradiční zpívaná mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně (P. J. Zentner FSSP), výstav Nejsvětější svátosti, pobožnost 1. pátku; poté katecheze s občerstvením na fařeKaple fara
Sobota 6.4.2019sobota 4. postního týdnesv. Notger7:30 ; 11:00Mše svatá tradiční - připomínka Neposkvrněného Srdce Panny Marie - kostel (P. Zentner) ; mše sv. - fara (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle 7.4.20195. neděle postnísv. Jan Křtitel de la Salle11:00; 15:00Mše sv. (P. Krajíček); Křížová cesta - kostelKaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]