Pořad bohoslužeb od 31. 3. do 7. 4. 2013

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

30.3.2013

Neděle 31.3.2013Slavnost Zmrtvýchvstání Páněbl. Balbína10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 1.4.2013pondělí velikonočního oktávusv. Makarius (Blahomír)9.30 h. MIMOŘÁDNĚMše sv.Kaple fara
Úterý 2.4.2013 úterý velikonočního oktávusv. František z Pauly
Středa 3.4.2013 středa velikonočního oktávusv. Nikita
Čtvrtek 4.4.2013čtvrtek velikonočního oktávusv. Izidor17:00 (od 16:00 adorace, sv. smíření, 16.30 společná modlitba za kněžská povolání)MŠE SV. za kněze, duchovní povoláníKaple fara
Pátek 5.4.2013 pátek velikonočního oktávusv. Vincenc Ferrerský
Sobota 6.4.2013 sobota velikonočního oktávusv. Notger
Neděle 7.4.20132. neděle velikonočnísv. Jan Křtitel de la Salle10:00 (9:40 růženec, sv. smíření)MŠE SV. - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]