Pořad bohoslužeb od 30. 9. do 7. 10. 2018

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

27.9.2018

Neděle 30.9.201826. neděle v mezidobísv. Jeroným11:00 (10:30 růženec, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - za + P. Josefa Kacálka (+27. 9. 1997) a rodiče Marii a JosefaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 1.10.2018pondělí 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše18:30Katecheze pro dospělé - Katechismus katolické církveKaple fara
Úterý 2.10.2018 sv. andělé strážní
Středa 3.10.2018 středa 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián
Čtvrtek 4.10.2018čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi17:30 mše sv. (16:30 adorace za kněze + sv. smíření)Mše sv. (P. Krajíček) - za kněze a duchovní povoláníKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 5.10.2018pátek 26. týdne v mezidobísv. Palmác17:30 (17:00 sv. růženec, sv. smíření)Mše sv. podle tradičního římského ritu (P. J. Zentner FSSP) - ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně s pobožností 1. pátku, následně katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 6.10.2018sobota 26. týdne v mezidobísv. Bruno7:30; 7:00 sv. růženec, zasvěcení P. MariiMše sv. podle tradičního římského ritu (P. J. Zentner FSSP) - ke cti P. MarieKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 7.10.201827. neděle v mezidobíPanna Maria Růžencová11:00 (10:30 modl. růžence)MŠE SV. (P. Krajíček) - za dobrodince farnostiKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky