Pořad bohoslužeb od 3. do 10. 9. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

2.9.2017

Neděle 3.9.201722. neděle v mezidobísv. Řehoř Veliký11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 4.9.2017 pondělí 22. týdne v mezidobísv. Růžena z Viterba
Úterý 5.9.2017úterý 22. týdne v mezidobísv. Viktorin (Vítězslav)18:30Biblická hodina - ruší se pro jiné povinnosti jáhnaFarní knihovna
Středa 6.9.2017 středa 22. týdne v mezidobísv. Magnus
Čtvrtek 7.9.2017čtvrtek 22. týdne v mezidobísv. Melichar Grodecký16:00 (od 15:00 adorace před NSO, 15:30 modl. růžence za knězeBOHOSLUŽBA SLOVA bude, /MŠE SV. za kněžská a řeholní povolání (P. J. Krajíček) NEBUDE - P. Krajíček v nemocnici)Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 8.9.2017 Svátek Narození Panny Marie
Sobota 9.9.2017 sobota 22. týdne v mezidobísv. Petr Klaver
Neděle 10.9.201723. neděle v mezidobíbl. Karel Spinola11:00 (10.30 růženec) Bohoslužba slova (J. Macháček)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky