Pořad bohoslužeb od 3. do 10. 4. 2022

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

4.4.2022

Neděle 3.4.20225. neděle postnísv. Nikita11:00, 10:30 modlitba růžence, 14:00Bohoslužba slova se sv. přijímáním, křížová cesta - kostelKaple fara
Pondělí 4.4.2022pondělí 5. postního týdnesv. Izidor18:00Růženec a bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Úterý 5.4.2022úterý 5. postního týdnesv. Vincenc Ferrerský......Kaple fara
Středa 6.4.2022středa 5. postního týdnesv. Notger18:00Růženec a bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Čtvrtek 7.4.2022čtvrtek 5. postního týdnesv. Jan Křtitel de la Salle......Kaple fara
Pátek 8.4.2022pátek 5. postního týdnesv. Albert18:00Růženec a bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Sobota 9.4.2022sobota 5. postního týdnesv. Marie Kleofášova...Kaple fara
Neděle 10.4.20226. neděle postní - Květná nedělesv. Michael de Sanctis11:00, 10:30 modl. růžence, 14:00 křížová cesta - kostelBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky