Pořad bohoslužeb od 29. 9. 2019 do 6. 10. 2019

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

27.9.2019

30 minut před každou mší sv. – modlitba růžence a příležitost ke sv. smíření

Neděle 29.9.201926. neděle v mezidobíSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Pondělí 30.9.2019pondělí 26. týdne v mezidobísv. Jeroným18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Úterý 1.10.2019úterý 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Středa 2.10.2019sv. andělé strážní18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara
Čtvrtek 3.10.2019čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián18:30Mše sv. (P. Krajíček) - za kněze a duchovní povolání, poté adorace s modlitbami za knězeKaple fara
Pátek 4.10.2019pátek 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi8:00; 17:30 kostelMše sv. (P. Krajíček) ; ( FSSP) - tradiční mše sv. k sv. Františkovi a k Nejsv. Srdci Ježíšovu s eucharistickou adorací za kněžská povolání, katecheze na fařeKaple fara
Sobota 5.10.2019sobota 26. týdne v mezidobísv. Palmác7:30 kostel; 11:00Mše svatá ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie (FSSP); Mše sv. (P. Krajíček) faraKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 6.10.201927. neděle v mezidobísv. Bruno11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky