Pořad bohoslužeb od 29. 11. do 6. 12. 2015

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

1.12.2015

Neděle 29.11.20151. neděle adventnísv. Saturnin11:00 (10:30 sv. smíření, modl. růžence)MŠE SVATÁ - za živou rodinuKaple fara
Pondělí 30.11.2015Svátek sv. Ondřeje19:00Katecheze pro dospělé - 1. kap. katechismu - proč věříme?Farní knihovna
Úterý 1.12.2015úterý 1. adventního týdnesv. Edmund Kampián16:30Adventně vánoční koncert s rozsvícením vánočního stromu před kostelem (ZŠ MŠ Rudoltice, obec)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 2.12.2015středa 1. adventního týdnesv. Bibiána13:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 3.12.2015čtvrtek 1. adventního týdnesv. František Xaverský16:00 (15:00 adorace, 15:30 sv. smíření, modl. růžence)MŠE SVATÁ za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 4.12.2015 pátek 1. adventního týdnesv. Jan Damašský, sv. Barbora
Sobota 5.12.2015 sobota 1. adventního týdnesv. Sába
Neděle 6.12.20152. neděle adventnísv. Mikuláš11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření)MŠE SV. na poděkování za 20 let jáhenství; po mši sv. následuje společná oslava farnosti a přátelKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]