Pořad bohoslužeb od 28. 7. do 4. 8. 2019

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

26.7.2019

30 minut před každou mší sv. – modlitba růžence
a příležitost ke sv. smíření

Neděle 28.7.201917. neděle v mezidobísv. Nazarius a Celsus11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 29.7.2019pondělí 17. týdne v mezidobísv. Marta18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 30.7.2019úterý 17. týdne v mezidobísv. Petr Chryzolog---Mše sv. (P. Krajíček) - v Lanškrouně u sv. Václava v 18:00Jiné místo
Středa 31.7.2019středa 17. týdne v mezidobísv. Ignác z Loyoly---Mše sv. (P. Krajíček) - v Lanškrouně u sv. M. Magdaleny v 8:00Jiné místo
Čtvrtek 1.8.2019čtvrtek 17. týdne v mezidobísv. Alfons z Liguori18:30Mše sv. (P. Krajíček) - za kněze a duchovní povolání, poté adorace s modlitbami za knězeKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 2.8.2019pátek 17. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard8:00 ; 17:30Mše sv. (P. Krajíček) ; (P. R. Valík) - tradiční mše sv. k Nejsv. Srdci Ježíšovu s eucharistickou adorací za kněžská povolání, katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 3.8.2019sobota 17. týdne v mezidobísv. Lydie11:00Mše sv. (P. Krajíček) - 1. sobotaKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 4.8.201918. neděle v mezidobísv. Jan Maria Vianney11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky