Pořad bohoslužeb od 27. 9. do 4. 10. 2020

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

27.9.2020

V kostele probíhá rekonstrukce elektroinstalace, proto se tam do odvolání nemohou konat bohoslužby.

To znamená, ani na tento 1. pátek a 1. sobotu… Doufejme, že se sejdeme 6. 11.

Neděle 27.9.202026. neděle v mezidobísv. Vincenc z Paula11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 28.9.2020Slavnost sv. Václava17:30; 18:00; 18:30Modlitba růžence a bohoslužba slova se sv. přijímáním, setkání nad Písmem sv.Kaple fara
Úterý 29.9.2020Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela------Kaple fara
Středa 30.9.2020středa 26. týdne v mezidobísv. Jeroným------Kaple fara
Čtvrtek 1.10.2020čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše18:00 - KOSTEL SV. ANTONÍNA OPATA V OPATOVĚMše sv. za +P. J. Kacálka a rodiče; za kněze a duchovní povolání Jiné místo
Pátek 2.10.2020sv. andělé strážní------Jiné místo
Sobota 3.10.2020sobota 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián------Jiné místo
Neděle 4.10.202027. neděle v mezidobísv. František z Assisi11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky