Pořad bohoslužeb od 26. 12. do 2. 1. 2022

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

27.12.2021

Neděle 26.12.2021Svátek Svaté rodinysv. Štěpán11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 27.12.2021Svátek sv. Jana Evangelistysv. Jan Evangelista......Jiné místo
Úterý 28.12.2021Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůsv. Betlémské děti, mučedníci......Jiné místo
Středa 29.12.2021sv. Tomáš Becket18:00 modlitba růžence, 18:30Bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Čtvrtek 30.12.2021sv. Evžen......Jiné místo
Pátek 31.12.2021sv. Silvestr23:00 - 24:00Adorace s poděkováním za uplynulý rokKaple fara
Sobota 1.1.2022Slavnost Matky Boží Panny Marie11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Neděle 2.1.20222. neděle po Narození Páněsv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský11:00, 10:30 modl. růženceMŠE SV. (P. Tomáš Fiala)Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky