Pořad bohoslužeb od 25. 4. do 2. 5. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

25.4.2021

Půl hodiny přede mší sv. se modlíme růženec.
Příležitost ke sv. smíření před každou mší sv. a též jindy po domluvě s knězem.

Neděle 25.4.20214. neděle velikonočníSvátek sv. Marka10:00Mše sv. v tradičním římském ritu s prosebným procesím a litaniemi (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 26.4.2021pondělí 4. velikonočního týdnesv. Richarius18:00Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 27.4.2021úterý 4. velikonočního týdnesv. Zita7:30Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 28.4.2021středa 4. velikonočního týdnesv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion18:00Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 29.4.2021Svátek sv. Kateřiny Sienské7:30Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta)Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 30.4.2021pátek 4. velikonočního týdnesv. Zikmund18:00Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 1.5.2021Dělník sv. Josef10:00Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) + litanie k sv. Josefovi +1. májováKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 2.5.20215. neděle velikonočnísv. Atanáš10:00Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky