Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 1. 12. 2018

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

22.11.2018

Neděle 25.11.2018Slavnost Ježíše Krista Králesv. Kateřina11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření přede mší/po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - se zasvěcením Ježíši Kristu Králi v NSOKaple fara
Pondělí 26.11.2018pondělí 34. týdne v mezidobísv. Silvestr17:45 (17:15 růženec, sv. smíření); 18:30 katecheze - katechismus KCMše sv. (P. Krajíček) - vlastní intenceKaple fara
Úterý 27.11.2018úterý 34. týdne v mezidobísv. Virgil zde mše sv. není18:00 - MŠE SV. V LANŠKROUNĚ u sv. Václava (P. Krajíček)Jiné místo
Středa 28.11.2018středa 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)zde mše sv. není8:00 - MŠE SV. V LANŠKROUNĚ u sv. M. Magdalény (P. Krajíček)Jiné místo
Čtvrtek 29.11.2018čtvrtek 34. týdne v mezidobísv. Saturnin17:45 (17:15 růženec, sv. smíření)Mše sv. (P. Krajíček) - vlastní intenceKaple fara
Pátek 30.11.2018Svátek sv. Ondřeje7:45 (7:15 růženec, sv. smíření)Mše sv. (P. Krajíček) - vlastní intenceKaple fara
Sobota 1.12.2018sobota 34. týdne v mezidobísv. Edmund Kampián7:30 (7:00 růženec, zasvěcení se P. Marii, sv. smíření) - 1. sobotaMše sv. (P. Krajíček) - vlastní intenceKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]