Pořad bohoslužeb od 24. do 31. 5. 2015

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

24.5.2015

Neděle 24.5.2015Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Vincent Lerinský10:00 (9.30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - na úmysly dárce - k 50. narozeninámKaple fara
Pondělí 25.5.2015 pondělí 8. týdne v mezidobísv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
Úterý 26.5.2015úterý 8. týdne v mezidobísv. Filip Neri17:00; 16.30 modlitba růženceLatinská (tridentská) mše svatáKostel sv. Petra a Pavla
Středa 27.5.2015středa 8. týdne v mezidobísv. Augustin z Canterbury12:45; 14:45Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 28.5.2015čtvrtek 8. týdne v mezidobísv. Emil16:00Moditba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 29.5.2015 pátek 8. týdne v mezidobísv. Maximin
Sobota 30.5.2015 sobota 8. týdne v mezidobísv. Zdislava
Neděle 31.5.2015Slavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější Trojice10:00 (9:30 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky