Pořad bohoslužeb od 24. 4. do 1. 5. 2022

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

25.4.2022

Neděle 24.4.20222. neděle velikonočnísv. Jiří11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 25.4.2022Svátek sv. Marka18:00Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Úterý 26.4.2022úterý 2. velikonočního týdnesv. Richarius18:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Středa 27.4.2022středa 2. velikonočního týdnesv. Zita18:00Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Čtvrtek 28.4.2022čtvrtek 2. velikonočního týdnesv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion......Kaple fara
Pátek 29.4.2022Svátek sv. Kateřiny Sienské18:00Modlitba růžence a bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Sobota 30.4.2022sobota 2. velikonočního týdnesv. Zikmund......Kaple fara
Neděle 1.5.20223. neděle velikonočníDělník sv. Josef11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]