Pořad bohoslužeb od 24. 4. do 1. 5. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

26.4.2016

Neděle 24.4.20165. neděle velikonočnísv. Jiří11:00 (10:45 modl. korunky milosrdenství)MŠE SV. - za nemocné z naší farnosti + za + Jarmilu MastnouKaple fara
Pondělí 25.4.2016 Svátek sv. Marka
Úterý 26.4.2016úterý 5. velikonočního týdnesv. Richarius17:00 (16:30 modlitba růžence)Tridentská (latinská) mše svatá (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 27.4.2016středa 5. velikonočního týdnesv. Zita13:30Náboženská výuka pro dětiKaple fara
Čtvrtek 28.4.2016čtvrtek 5. velikonočního týdnesv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 29.4.2016 Svátek sv. Kateřiny Sienské
Sobota 30.4.2016 sobota 5. velikonočního týdnesv. Zikmund
Neděle 1.5.20166. neděle velikonočníDělník sv. Josef11:00 (10:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za oslavenkyni H. K. k 85. narozeninámKaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]