Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 9. 2018

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

24.9.2018

Neděle 23.9.201825. neděle v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny11:00 (10:30 růženec, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - za syna a živou a zemřelou rodinu (V. L.)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 24.9.2018pondělí 25. týdne v mezidobísv. Gerard (Jaromír)14:00; 18:30Náboženství pro děti; Katecheze pro dospělé - Starý zákonKaple fara
Úterý 25.9.2018 úterý 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš
Středa 26.9.2018 středa 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián
Čtvrtek 27.9.2018čtvrtek 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula17:30Modlitba růžence a bohoslužba slova, adorace před NSO od 17 h.Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 28.9.2018 Slavnost sv. Václava
Sobota 29.9.2018 Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Neděle 30.9.201826. neděle v mezidobísv. Jeroným11:00 (10.30 růženec)MŠE SV. (P. Krajíček) - za +P. Kacálka, rodiče Marii a JosefaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky