Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 7. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

24.7.2017

Neděle 23.7.201716. neděle v mezidobíSvátek sv. Brigity11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - za uzdravení JitkyKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 24.7.2017 pondělí 16. týdne v mezidobísv. Kristina
Úterý 25.7.2017 svátek sv. Jakuba apoštola
Středa 26.7.2017 středa 16. týdne v mezidobísv. Jáchym a Anna
Čtvrtek 27.7.2017čtvrtek 16. týdne v mezidobísv. Gorazd a druhové16:00 (15:30 modl. růžence)Modlitba růžence a bohoslužba slovaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 28.7.2017 pátek 16. týdne v mezidobísv. Nazarius a Celsus
Sobota 29.7.2017 sobota 16. týdne v mezidobísv. Marta
Neděle 30.7.201717. neděle v mezidobísv. Petr Chryzolog11:00 (10.30 růženec, sv. smíření 1/2 hod. přede mší sv.)MŠE SV. (P. Krajíček) - úmysl p. BlažkovéKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]