Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 11. 2014

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

21.11.2014

Neděle 23.11.2014Slavnost Ježíše Krista Králesv. Klement I.10:00BOHOSLUŽBA SLOVA (místo mše sv. - P. Krajíček onemocněl) se zasvěcením lidstva před Nejsv. Svátostí oltářníKaple fara
Pondělí 24.11.2014 pondělí 34. týdne v mezidobísv. Ondřej Dung-Lac a druhové
Úterý 25.11.2014 úterý 34. týdne v mezidobísv. Kateřina
Středa 26.11.2014středa 34. týdne v mezidobísv. Silvestr14:45; 15:30Náboženství pro dětiKaple fara
Čtvrtek 27.11.2014čtvrtek 34. týdne v mezidobísv. Virgil16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 28.11.2014 pátek 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)
Sobota 29.11.2014 sobota 34. týdne v mezidobísv. Saturnin
Neděle 30.11.20141. neděle adventníSvátek sv. Ondřeje11:00 VÝJIMEČNĚ (Od 10 modlitba růžence)MŠE SVATÁ s posvěcením adventních věncůKaple fara
12:00Farní oběd s farním odpolednemKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]