Pořad bohoslužeb od 23. 10. do 4. 11. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

21.10.2016

Neděle 23.10.201630. neděle v mezidobísv. Jan Kapistránský11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření před i po mši sv.)MŠE SV. Kaple fara
Pondělí 24.10.2016 pondělí 30. týdne v mezidobísv. Antonín Maria Klaret
Úterý 25.10.2016úterý 30. týdne v mezidobísv. Kryšpín17:00 (16:30 modlitba růžence)Tridentská (latinská) mše svatá (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 26.10.2016 středa 30. týdne v mezidobísv. Rustik
Čtvrtek 27.10.2016čtvrtek 30. týdne v mezidobísv. Frumencius16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 28.10.2016 Svátek sv. Šimona a Judy
Sobota 29.10.2016 sobota 30. týdne v mezidobísv. Narcis
Neděle 30.10.201631. neděle v mezidobísv. Marcel11:00 (10:30 růženec, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 31.10.2016pondělí 31. týdne v mezidobísv. Wolfgang19:00Katecheze pro dospělé Farní knihovna
Úterý 1.11.2016 Slavnost Všech svatých
Středa 2.11.2016 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek 3.11.2016čtvrtek 31. týdne v mezidobísv. Martin de Porres16:00 (15:00 adorace NSO, 15:30 sv. smíření)Mše sv. - za kněze a duchovní povolání (P. J. Krajíček)Kaple fara
Pátek 4.11.2016pátek 31. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský17:00 (16:30 růženec, sv. smíření)Mše sv. v tridentském ritu s novokněžským požehnáním (P. J. V. Zentner)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky