Pořad bohoslužeb od 22. do 29. 5. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

20.5.2016

Neděle 22.5.2016Slavnost Nejsvětější Trojicesv. Julie11:00 (10:45 modl. korunky milosrdenství)MŠE SV. Kaple fara
Pondělí 23.5.2016 pondělí 8. týdne v mezidobísv. Jan Křtitel de Rossi
Úterý 24.5.2016 úterý 8. týdne v mezidobísv. Vincent Lerinský
Středa 25.5.2016středa 8. týdne v mezidobísv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi13:30Náboženství pro děti - TENTOKRÁT NENÍFarní knihovna
Čtvrtek 26.5.2016Těla a krve Páněsv. Filip Neri16:00MŠE SVATÁ, 15:00 adorace před Nejsv. Sv. oltářní, po mši sv. průvod s monstrancí do kostela, modlitbyKaple fara
Pátek 27.5.2016 pátek 8. týdne v mezidobísv. Augustin z Canterbury
Sobota 28.5.2016 sobota 8. týdne v mezidobísv. Emil
Neděle 29.5.20169. neděle v mezidobísv. Maximin11:00 (10:30 růženec, sv. smíření - potvrzeno)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]