Pořad bohoslužeb od 22. do 29. 1. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

22.1.2017

Neděle 22.1.20173. neděle v mezidobísv. Vincenc11:00 (10.30 růženec, sv. smíření před i po mši sv.)MŠE SV. - úmysl p. KopeckéKaple fara
Pondělí 23.1.2017pondělí 3. týdne v mezidobísv. Ildefons19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církveFarní knihovna
Úterý 24.1.2017 úterý 3. týdne v mezidobísv. František Saleský
Středa 25.1.2017Svátek Obrácení svatého Pavla14:30Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 26.1.2017čtvrtek 3. týdne v mezidobísv. Timotej (Bohuslav) a Titus16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 27.1.2017 pátek 3. týdne v mezidobísv. Anděla Mericiová
Sobota 28.1.2017 sobota 3. týdne v mezidobísv. Tomáš Akvinský
Neděle 29.1.20174. neděle v mezidobísv. Sulpicius11:00 (10:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - úmysl p. BlažkovéKaple fara

Dnes je…

  • čtvrtek 23. 3. 2023
  • čtvrtek 4. postního týdne
    Liturgická barva: fialová
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
    • v občanském kalendáři: Ivona
  • Liturgické čtení:
    • 1. čtení: Ex 32,7-14
    • Žalm: Zl 106
    • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky