Pořad bohoslužeb od 21. do 28. 5. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

21.5.2017

Neděle 21.5.20176. neděle velikonočnísv. Ondřej Bobola11:00 (10:30 modl. růžence)Bohoslužba slova se sv. přijímáním a májovou pobožnostíKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 22.5.2017pondělí 6. velikonočního týdnesv. Julie19:00Katecheze pro dospělé - Starý zákonFarní knihovna
Úterý 23.5.2017 úterý 6. velikonočního týdnesv. Jan Křtitel de Rossi
Středa 24.5.2017středa 6. velikonočního týdnesv. Vincent Lerinský14:30Náboženská výuka pro děti a rodičeFarní knihovna
Čtvrtek 25.5.2017Nanebevstoupení Páněsv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi16:00Modlitba růžence a bohoslužba slova s májovou pobožnostíKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 26.5.2017 pátek 6. velikonočního týdnesv. Filip Neri
Sobota 27.5.2017 sobota 6. velikonočního týdnesv. Augustin z Canterbury
Neděle 28.5.20177. neděle velikonočnísv. Emil11:00 (10:30 růženec, sv. smíření po mši sv. )MŠE SV. (P. Krajíček) Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky