Pořad bohoslužeb od 21. do 28. 2. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

20.2.2021

Dobu postní prožívejte s Pánem Ježíšem Kristem v poušti, tzn. vzdalte se
světu, jak můžete, udělejte si čas na modlitbu, dobrou četbu, rozjímání,
zpytování svého dosavadního života.

Připojte se k almužně na nuzné křesťany v Sýrii.

Bojujte proti tělu, světu a ďáblu.

Neděle 21.2.20211. neděle postnísv. Petr Damiani10:00, 9:30 sv. smíření a modl. růženceMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 22.2.2021svátek Stolce sv. Petra17:30, 17:00 Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 23.2.2021úterý 1. postního týdnesv. Polykarp7:30Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 24.2.2021středa 1. postního týdnesv. Modest17:30, 17 růženec a sv. smířeníMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) - za +Helenu KrálíkovouKostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 25.2.2021čtvrtek 1. postního týdnesv. Valburga7:30Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta)Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 26.2.2021pátek 1. postního týdnesv. Alexandr17:30, 17 křížová cesta a svátost smířeníMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 27.2.2021sobota 1. postního týdnesv. Gabriel od Bolestné Panny Marie7:30; 7:00 růženec; sv. smířeníMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) - za + P. Josefa KrajíčkaKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 28.2.20212. neděle postnísv. Roman10:00, 9:30 sv. smíření a modlitba růženceMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) - za farníky a farnostKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky