Pořad bohoslužeb od 20. do 29. 3. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

20.3.2016

Neděle 20.3.20166. neděle postní - Květná nedělesv. Archip11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. - za Josefy a oslavence nar. v březnuKaple fara
Pondělí 21.3.2016 pondělí Svatého týdnebl. Serapion
Úterý 22.3.2016úterý Svatého týdnesv. Epafrodit19:00 - namísto v pondělíKatecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve, BibleFarní knihovna
Středa 23.3.2016 středa Svatého týdnesv. Turibius z Mongroveja
Čtvrtek 24.3.2016 Zelený čtvrtekZelený čtvrtek
Pátek 25.3.2016 Velký pátekVelký pátek
Sobota 26.3.2016 Bílá sobotaBílá sobota
Neděle 27.3.2016Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně11:30 - VYJÍMEČNÝ ČAS (11:00 růženec)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 28.3.2016 pondělí velikonočního oktávusv. Rogát
Úterý 29.3.2016úterý velikonočního oktávubl. Ludolf (Slavomil)17:00 (16:30 mod. růžence)Tradiční latinská mše sv. (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]