Pořad bohoslužeb od 20. do 31. 12. 2015 – Vánoce a Silvestr

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

13.12.2015

Neděle 20.12.20154. neděle adventnísv. Dominik Siloský10:00 (9.30 růženec, sv. smíření po mši sv.)MŠE SVATÁ Kaple fara
Pondělí 21.12.2015 sv. Petr Kanisius
Úterý 22.12.2015 sv. Servul
Středa 23.12.2015 sv. Jan Kentský
Čtvrtek 24.12.2015Štědrý den22:00Vánoční půlnoční bohoslužba se zpěvem koledKaple fara
Pátek 25.12.2015Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně11:00 POZOR, ZMĚNA HODINY!MŠE SVATÁ - na úmysl dárceKaple fara
Sobota 26.12.2015Svátek sv. Štěpánasv. Štěpán10:30!!! POZOR, ZMĚNA!MŠE SVATÁ - za + MUDr. Věru ChmelařovouKaple fara
Neděle 27.12.2015Svátek Svaté rodinysv. Jan Evangelista11:00MŠE SVATÁ - za naše rodiny, zvláště nás přítomnýchKaple fara
Pondělí 28.12.2015 Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůsv. Betlémské děti, mučedníci
Úterý 29.12.2015sv. Tomáš Becket17:00, od 16:00 růženec, 16:30 sv. smířeníMše sv. ve tridentském ritu (latinská) (P. J. Jirásek) - po ní setkání s pohoštěním na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Středa 30.12.2015 sv. Evžen
Čtvrtek 31.12.2015sv. Silvestr16:00Modlitba růžence a bohoslužba slova - poté adorace chval na poděkování za uplynulý rokKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky