Pořad bohoslužeb od 2. do 9. 4. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

31.3.2017

Neděle 2.4.20175. neděle postnísv. František z Pauly11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření přede mší i po mši sv.); 15:00 MŠE SV. (P. Krajíček); Křížová cesta v kosteleKaple fara
Pondělí 3.4.2017pondělí 5. postního týdnesv. Nikita19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církveFarní knihovna
Úterý 4.4.2017 úterý 5. postního týdnesv. Izidor
Středa 5.4.2017středa 5. postního týdnesv. Vincenc Ferrerský14:30Náboženská výuka pro děti a rodičeFarní knihovna
Čtvrtek 6.4.2017čtvrtek 5. postního týdnesv. Notger16:00, 15:30 sv. smíření a spol. modlitbaMŠE SV. (P. J. Krajíček) - za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 7.4.2017pátek 5. postního týdnesv. Jan Křtitel de la Salle17:30 (17:00 sv. smíření, křížová cesta)Tridentská latinská MŠE SV. s eucharistickou pobožností za kněžská povolání a následnou katechezí na faře (P. J. V. Zentner FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 8.4.2017 sobota 5. postního týdnesv. Albert
Neděle 9.4.20176. neděle postní - Květná nedělesv. Marie Kleofášova11:00 (sv. smíření po mši sv.) - začíná se průvodem s ratolestmi z kostela na faruMŠE SV. (P. Krajíček)Kaple fara
15:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]