Pořad bohoslužeb od 18. 9. do 2.10. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

18.9.2016

Neděle 18.9.201625. neděle v mezidobísv. Josef Kupertinský11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SV. - na úmysly dárceKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 19.9.2016 pondělí 25. týdne v mezidobísv. Januárius
Úterý 20.9.2016úterý 25. týdne v mezidobísv. Ondřej, Pavel a druhové19:00Katecheze pro dospěléFarní knihovna
Středa 21.9.2016 Svátek sv. Matouše
Čtvrtek 22.9.2016čtvrtek 25. týdne v mezidobísv. Mořic a druhové16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 23.9.2016 pátek 25. týdne v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
Sobota 24.9.2016 sobota 25. týdne v mezidobísv. Gerard (Jaromír)
Neděle 25.9.201626. neděle v mezidobísv. Kleofáš11:00 (10:30 růženec, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SVATÁ - na dobré úmysly přítomnýchKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 26.9.2016 pondělí 26. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián
Úterý 27.9.2016úterý 26. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula17:00 (16:30 sv. růženec)Tridentská latinská mše sv. - za +P. Josefa Kacálka a rodiče (19. výr. úmrtí)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 28.9.2016 Slavnost sv. Václava
Čtvrtek 29.9.2016Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 30.9.2016 pátek 26. týdne v mezidobísv. Jeroným
Sobota 1.10.2016 sobota 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše
Neděle 2.10.201627. neděle v mezidobísv. andělé strážní11:00MŠE SV.Kaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]