Pořad bohoslužeb od 17. do 24. 5. 2020

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

18.5.2020

Neděle 17.5.20206. neděle velikonočnísv. Paschal Baylon11:00, 10:30 modl. růžence;Bohoslužba slova se sv. přijímáním a s májovou pobožnostíKaple fara
Pondělí 18.5.2020pondělí 6. velikonočního týdnesv. Jan I.------Kaple fara
Úterý 19.5.2020úterý 6. velikonočního týdnesv. Petr Celestýn---Možnost jet s námi autem na mši sv. od 18:00 do Opatova - možnost sv. smíření - odjezd v 17:20 od faryKaple fara
Středa 20.5.2020středa 6. velikonočního týdnesv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský18:30, 18:00 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímáním, májová pobožnost, setkání nad katechismem KCKaple fara
Čtvrtek 21.5.2020Nanebevstoupení Páněsv. Ondřej Bobola---Odjezd na mši sv.Kaple fara
Pátek 22.5.2020pátek 6. velikonočního týdnesv. Julie------Kaple fara
Sobota 23.5.2020sobota 6. velikonočního týdnesv. Jan Křtitel de Rossi------Kaple fara
Neděle 24.5.20207. neděle velikonočnísv. Vincent Lerinský11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímáním a s májovou pobožnostíKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky