Pořad bohoslužeb od 15. do 22. 5. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

15.5.2016

Neděle 15.5.2016Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Žofie11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 16.5.2016Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve, BibleFarní knihovna
Úterý 17.5.2016 úterý 7. týdne v mezidobísv. Paschal Baylon
Středa 18.5.2016středa 7. týdne v mezidobísv. Jan I.13:30Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 19.5.2016čtvrtek 7. týdne v mezidobísv. Petr Celestýn16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 20.5.2016 pátek 7. týdne v mezidobísv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Sobota 21.5.2016 sobota 7. týdne v mezidobísv. Ondřej Bobola
Neděle 22.5.2016Slavnost Nejsvětější Trojicesv. Julie11:00 (10.30 růženec)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky