Pořad bohoslužeb od 14. do 23. 2. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

15.2.2016

Neděle 14.2.20161. neděle postnísv. Valentin11:00 (10.30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za + rodinuKaple fara
Pondělí 15.2.2016 pondělí 1. postního týdnesv. Jiřina
Úterý 16.2.2016 úterý 1. postního týdnesv. Juliána
Středa 17.2.2016středa 1. postního týdnesv. Alexius a druhové13:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 18.2.2016čtvrtek 1. postního týdnesv. Simeon16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 19.2.2016 pátek 1. postního týdnebl. Godšalk
Sobota 20.2.2016 sobota 1. postního týdnesv. Nikefor
Neděle 21.2.20162. neděle postnísv. Petr Damiani11:00 (10:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 22.2.2016svátek Stolce sv. Petra19:00Katecheze pro dospělé (Katechismus KC)Farní knihovna
Úterý 23.2.2016úterý 2. postního týdnesv. Polykarp17:00 (16:30 křížová cesta, sv. smíření)Mše sv. ve tridentském ritu (latinská) (P. J. Jirásek) - po ní setkání s pohoštěním na fařeKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]