Pořad bohoslužeb od 14. do 21. 5. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

13.5.2017

Neděle 14.5.20175. neděle velikonočníSvátek sv. Matěje, apoštola11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. (P. Krajíček); Za matkyKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 15.5.2017pondělí 5. velikonočního týdnesv. Žofie19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církveFarní knihovna
Úterý 16.5.2017Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech17:30 (17:00 sv. růženec, sv. smíření)MŠE sv. podle misálu z r. 1962 (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 17.5.2017středa 5. velikonočního týdnesv. Paschal Baylon14:30Náboženství pro děti (s rodiči)Farní knihovna
Čtvrtek 18.5.2017čtvrtek 5. velikonočního týdnesv. Jan I.16:00Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přijímánímKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 19.5.2017 pátek 5. velikonočního týdnesv. Petr Celestýn
Sobota 20.5.2017 sobota 5. velikonočního týdnesv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Neděle 21.5.20176. neděle velikonočnísv. Ondřej Bobola11:00 (10:30 modl. růžence)BOHOSLUŽBA SLOVA (J. Macháček)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky